Slovenský iconEnglish icon

OZNAM O REALIZOVANÍ BEZPEČNOSTNÝCH PRÁC - NEVYHNUTNÝ VÝRUB DREVÍN NA ZEMPL. ŠÍRAVE V KATASTRALNOM ÚZEMÍ OBCE LÚČKY

 25.10.2023

Z dôvodu vykonaného jednania zvolaného na základe iniciatívy Slovenského rybárskeho zväzu došlo k vonkajšej pochôdzke za účasti iniciátora SRZ rada Žilina ,hospodára VN Z. Šírava, na ktorom boli upresnené a špecifikované lokality, v ktorých je vysoký pohyb rybárov a ostatných návštevníkov a nachádzajú sa tam stromy ,ktoré potenciálne môžu ohroziť zdravie a život verejnosti.

Z dôvodu vykonaného jednania zvolaného na základe iniciatívy Slovenského rybárskeho zväzu došlo k vonkajšej pochôdzke za účasti iniciátora SRZ rada Žilina ,hospodára VN Z. Šírava, na ktorom boli upresnené a špecifikované lokality, v ktorých je vysoký pohyb rybárov a ostatných návštevníkov a nachádzajú sa tam stromy ,ktoré potenciálne môžu ohroziť zdravie a život verejnosti.
Jedná sa o lokality Prímestská v k .ú. Vinné a lokality na južnej strane VN Z. Šírava-oblasť v k.ú Zalužice a k.ú Lúčky. V týchto lokalitách bude prebiehať jednotlivý a skupinový výrub stromov potencionálne ohrozujúcich život a zdravie návštevníkov uvedených lokalít.

Ako dlho potrvá?

Výrub po dohode s hospodárom SRZ Žilina na VN Z. Šírava v mesiaci OKTÓBER, do konca mesiaca./s prihliadnutím na počasie/. V prípade nepriaznivého počasia sa pravdepodobne predĺži termín vykonania prác.

Aké sú dôvody na výrub stromov?

Iniciatíva na výrub stromov vzišla od hospodára SRZ Žilina na VN Zemplínska Šírava, ktorý vyslovil obavu z ohrozenia života a zdravia rybárov padajúcimi konármi z poškodených ,prípadne vekovo starších stromov a požiadal lesy SR, OZ Vranov o riešenie tejto situácie. Topoľové porasty majú vek cca 60+, sú na exponovanom stanovišti, vzhľadom na vek a drevinu je zvýšené riziko pádu konárov ,prípadne aj poškodených stromov.

V minulosti došlo k pádu konárov tesne vedľa stanujúcich rybárov a len zhodou náhod sa nestala tragédia Ako obhospodarovateľ brehových porastov okolo VN Zemplínska Šírava sme povinní sa o tieto porasty starať a snažiť sa eliminovať riziko vzniku ohrozenia zdravia a života návštevníkov.

Návštevníkov uvedených lokalít žiadame o strpenie a rešpektovanie pokynov pracovníkov OZ Vranov, ktorí vykonávajú odborný dohľad pri týchto prácach tak ,aby nedošlo k vzniku úrazu ,alebo inej mimoriadnej udalosti.

Ďakujeme za pochopenie a prosíme o mimoriadnu opatrnosť. Ak je to možné do skončenia prác nevstupujte do predmetných lokalít v záujme ochrany svojho zdravia a bezpečia.

Zoznam aktualít: