Slovenský iconEnglish icon

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  17. APR 2024
  Streda
 • Papier
  17. APR 2024
  Streda
 • Plasty
  14. MÁJ 2024
  Utorok
 • Zber olejov
  17. MÁJ 2024
  Piatok
LÚČKY Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC LÚČKY

Do dnešných dní najstaršiu písomnú zmienku o obci Lúčky poznáme z latinskej listiny datovanej 11. marcom 1336. Slovenský preklad časti tejto listiny znie: My Kapitula jágerskej cirkvi, dávame na vedomie, že na základe obsahu listiny veľkomožného muža, veľmoža Pavla, sudcu kráľovskej kúrie, ktorá vyjadruje spôsob a formu jeho súdneho rozhodnutia a listiny určenej nám od tohto veľmoža Pavla ... Mená majetkov, ktoré boli pririeknuté často spomínaným synom Andreja a ich dedičom sú tieto: ... Starý Hažín, Veľký Hažín, Lúčky („possesiosionum Luchka“), Lazňany, Vyšné Stráňany ...