Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 30)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
19/2023 Mandátna zmluva Odb.: Lúčky
Dod.: Ing. Iveta Sabaková
950 €
13/2023 Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov Odb.: Lúčky
Dod.: Nadácia Allianz
4 000 €
12/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: Lúčky
Dod.: B&SJ Barber
150 €
133/003/23 Zmluva o termínovanom úvere Odb.: Lúčky
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
20 000 €
IROP-Z302091CXX4-91-108 Zmluva o poskytnutí NFP Odb.: Lúčky
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
18 200 €
11/2023 Objednávka geodetických prác Odb.: Lúčky
Dod.: Ing. Eduard Treščák
2 016.67 €
10/2023 Kúpna zmluva Odb.: Lúčky
Dod.: AGRO - BIO s.r.o., Závadka
1 €
9/2023 Kúpna zmluva Odb.: Lúčky
Dod.: Juraj Hura
200 €
8/2023 Kúpna zmluva Odb.: Lúčky
Dod.: Margita Timočková
1 €
Dodatok č. 1, 6/2022 Dodatok k zmluve 6/2022 - dobudovanie komunikácií Odb.: Lúčky
Dod.: RAVOZA s.r.o.
15 975.46 €
7/2023 Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie a výkonu autorského dozoru Odb.: Lúčky
Dod.: Ing.arch. Eva Kutašová
13 830 €
6/2023 Obec Lúčky - dobudovanie komunikácií Odb.: Lúčky
Dod.: Ing. Ružena Heželyová
4 437.83 €
5/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: Lúčky
Dod.: Alena Gujdová
150 €
44/2023 Odchyt psov Odb.: Lúčky
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, OZ
40 €
4/2023 Dodatok k zmluve o umiestnení komunikačného zariadenia Odb.: Lúčky
Dod.: DALNet s.r.o.
0 €
Dodatok 1-2022 zmluva o poskytovaní služieb (poradenských a konzultačných) Odb.: Lúčky
Dod.: Lenka Hujdičová
0 €
3/2023 zmluva o prevode výpočtovej techniky Odb.: Lúčky
Dod.: Deus s.r.o
0 €
2/2023 zriadenie účtu Odb.: Lúčky
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
6.90 €
Dodatok č.3 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 21/2021 Odb.: Lúčky
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
1/2023 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Lúčky
Dod.: Fúra s.r.o.
0 €
Generované portálom Uradne.sk