Slovenský iconEnglish icon

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 45)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/2024 Prenájom Odb.: GeCom, s.r.o
Dod.: Obec Lúčky
200 €
ND č. 71/2024 Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu Odb.: Kronospan, s.r.o.
Dod.: Obec Lúčky
75 €
24/42/054/103 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ Odb.: Obec Lúčky
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
169.56 €
1/44/2024 Dodatok k zmluve na odchyt psov Odb.: Obec Lúčky
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, OZ
48 €
00988/2023-PKZ-K40093/23.00 Kúpna zmluva Odb.: Obec Lúčky
Dod.: Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom
878.50 €
PK-12122023-02 Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Lúčky
Dod.: webex.digital s.r.o.
54 €
dodatok č. 4 zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 21/2021 Odb.: Obec Lúčky
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
133/004/23 Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) Odb.: Obec Lúčky
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
28 000 €
22/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: Alena Gujdová
Dod.: Obec Lúčky
75 €
1/2024 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Lúčky
Dod.: Fúra s.r.o.
13 000 €
Generované portálom Uradne.sk