Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 42)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/44/2024 Dodatok k zmluve na odchyt psov Odb.: Obec Lúčky
Dod.: Pomoc psíkom na východnom Slovensku, OZ
48 €
00988/2023-PKZ-K40093/23.00 Kúpna zmluva Odb.: Obec Lúčky
Dod.: Slovenská republika zastúpená Slovenským pozemkovým fondom
878.50 €
PK-12122023-02 Zmluva o vytvorení webstránky a o poskytovaní doménových a webhostingových služieb Odb.: Obec Lúčky
Dod.: webex.digital s.r.o.
54 €
dodatok č. 4 zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 21/2021 Odb.: Obec Lúčky
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
133/004/23 Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy (A) Odb.: Obec Lúčky
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
28 000 €
22/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: Alena Gujdová
Dod.: Obec Lúčky
75 €
1/2024 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Lúčky
Dod.: Fúra s.r.o.
13 000 €
23/42/010/147 Pomoc v hmotnej núdzi Odb.: Lúčky
Dod.: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
0 €
21/2023/1 Príloha k zmluve Odb.: Lúčky
Dod.: MOAD, s.r.o.
0 €
21/2023 Zmluva o poskytovaní poradenstva v oblasti organizačných a ekonomických činností, administratívnej a normotvornej právnej pomoci Odb.: Lúčky
Dod.: MOAD, s.r.o.
90 €
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve 1/2022 Zmena pôvodnej kúpnej ceny Odb.: Lúčky
Dod.: All 4 scholl- Fabianova s.r.o.
16 555.20 €
20/2023 Kúpna zmluva Odb.: Lúčky
Dod.: Gastma s.r.o.
11 766 €
19/2023 Mandátna zmluva Odb.: Lúčky
Dod.: Ing. Iveta Sabaková
950 €
13/2023 Zmluva o poskytnutí peňažných prostriedkov Odb.: Lúčky
Dod.: Nadácia Allianz
4 000 €
12/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov Odb.: Lúčky
Dod.: B&SJ Barber
150 €
133/003/23 Zmluva o termínovanom úvere Odb.: Lúčky
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
20 000 €
IROP-Z302091CXX4-91-108 Zmluva o poskytnutí NFP Odb.: Lúčky
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
18 200 €
11/2023 Objednávka geodetických prác Odb.: Lúčky
Dod.: Ing. Eduard Treščák
2 016.67 €
10/2023 Kúpna zmluva Odb.: Lúčky
Dod.: AGRO - BIO s.r.o., Závadka
1 €
9/2023 Kúpna zmluva Odb.: Lúčky
Dod.: Juraj Hura
200 €
Generované portálom Uradne.sk