Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Kontakty

Toto webové sídlo www.obeclucky.eu spravuje Obec Lúčky je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Lúčky

Adresa:
Obecný úrad Lúčky 
Lúčky 114
072 34 Zalužice

IČO: 00325457
DIČ: 2020738995

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 588
Rozloha: 793 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1336

Všeobecné informácie: oculucky@pobox.sk
Podateľňa: oculucky@pobox.sk
Starosta: oculucky@pobox.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obeclucky.eu

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 647 12 16
Starosta obce: 0905 981 026

E-mail: oculucky@pobox.sk

Kompetencie:
Obec Lúčky je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk