• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
slideshow

Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.obeclucky.eu spravuje obec Lúčky a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Lúčky

Adresa:
Obecný úrad Lúčky
Lúčky 114
072 34 Zalužice

IČO: 00325457

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Michalovce
Región: Zemplínsky
Počet obyvateľov: 530
Rozloha: 793 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1336

Všeobecné informácie: oculucky@pobox.sk
Podateľňa: oculucky@pobox.sk
Starosta: Eduard Baláž,  e-mail:oculucky@pobox.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: oculucky@pobox.sk

Sekretariát: Erika Bošková
Tel.: 056 / 647 12 16
Fax.:056 / 647 12 16
E-mail: oculucky@pobox.sk

Kompetencie:
Obec Lúčky je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Lúčky je zriadený v: SOU Michalovce

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30-15:30
Utorok 7:30-15:30
Streda 7:30-15:30
Štvrtok 7:30-15:30
Piatok 7:30-15:30


Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME: